De wedstrijd gaat van start op 1 april en loopt tot en met 28 april.
Elke 2 weken verloten wij onder de deelnemers 10 drankbonnen die geldig zijn op zaterdag. Er zullen bijgevolg 2 winnaars zijn die persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan deze wedstrijd en kan maar eenmaal winnen.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor interne doeleinden (artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.