U staat centraal bij alles wat we doen. Ons doel is om uw vertrouwen te behouden door uw persoonlijke informatie met respect te behandelen en u de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat u weet welke persoonlijke gegevens Weerdse Bierfeesten, een festival van vzw Chirojongens Weerde (hierna gerefereerd als “wij” of “Weerdse Bierfeesten") over u worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als u meer informatie wilt of vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons via de gegevens in de paragraaf 'Contact' hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het u weten. Indien nodig vragen wij ook uw toestemming.

PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als u:

een ticket voor een van onze events ons koopt, gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen bij het leveren van die dienst en, wanneer u dat tegen ons gezegd hebt, u op de hoogte te houden van andere events die u kunnen interesseren; en wanneer u onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om uw ervaring te personaliseren en bieden we u hopelijk een naadloze ervaring. Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Samenvatting

Welke informatie hebben we en waar verzamelen we die. We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over u wanneer u een account aanmaakt, tickets koopt, contact met ons opneemt en onze websites, apps en sociale media gebruikt.
Hoe wij uw informatie gebruiken. Wij verzamelen en gebruiken uw informatie voor tal van redenen, zoals u helpen om u in uw lievelingsshows te geraken, nieuws delen, voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet.

Met wie we informatie delen. Wij kunnen uw gegevens delen met de Event Partner(s) - zoals de artiest, promotor, het platenlabel, team of de locatie) en andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst.

Uw keuzes en rechten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om marketingmateriaal van ons te ontvangen. U hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben. Meer informatie Hoe wij voor uw informatie zorgen. We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Vragen en feedback. Als u vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met uw informatie omgaan, neem dan contact op met ons.

Welke informatie hebben we & waar halen we die vandaan
 • Wanneer u een account aanmaakt, een product van ons koopt (zoals een ticket of merchandise), verzamelen wij uw contact- en factuurgegevens.
 • Wanneer u tickets koopt voor een van onze events, of voor een event waarvoor wij medepromotor zijn, ontvangen wij uw informatie van ticketagenten die worden gebruikt om tickets te verkopen voor door ons gepromote en mede-gepromote events, of de locaties die wij huren om het event te organiseren. Dit omvat uw naam, contactgegevens en informatie over de aankoop van tickets, zoals het aantal gekochte tickets.
 • Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via videocamera's (we gebruiken tekens waar dergelijke camera's worden gebruikt) en, indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot events en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het event.
 • Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • Als u toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat u de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen inhouden dat u informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op u af te stemmen. Als u liever niet wilt dat wij dit doen, raadpleeg dan de paragraaf 'Uw Keuzes & Rechten' hieronder.

Hoe we uw informatie gebruiken & waarom

Deze paragraaf legt uit hoe we uw informatie gebruiken en op basis van welke juridische grondslag we deze gebruiken.

1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u

Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij: uw bestelling kunnen verwerken uw betaling kunnen aanvaarden, en u te voorzien van klantenondersteuning.

2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
Voor onze marketingdoeleinden, tenzij uw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
Om u e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events.
Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze Event Partner), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
Een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen. Als u bijvoorbeeld tickets koopt voor popevents en u hebt ingestemd met onze marketing, zullen wij u informeren over andere popevents waarvan wij denken dat u er mogelijk in geïnteresseerd bent.

We kunnen u meer geven van wat u wilt als we u beter kennen. Om er zeker van te zijn dat onze berichten en website relevant zijn voor u, maken we een gebruikersprofiel aan met de informatie die we over u kennen en hoe u gebruik maakt van onze diensten.

Om uw cookie-instellingen te beheren, kunt u gebruikmaken van onze cookies-toestemmingstool. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Waar u uw toestemming voor hebt gegeven:
 1. Om contact met u op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Uw Keuzes & Rechten” hieronder.
 2. Om u diensten te leveren gebaseerd op uw locatie – zoals via onze festivalapps waarmee u zichzelf op de kaart kunt zien, zodat we uw locatie kunnen gebruiken om u pushmeldingen te sturen over wat er om u heen gebeurt.
 3. Om analyses uit te voeren voor menigtebeheer - sommige van onze apps gebruiken software om menigtes te beheren zodat we kunnen zien hoeveel mensen er bij een bepaald podium zijn, of wanneer de drukste tijden bij de bars zijn. Dit helpt ons om onze middelen efficiënter in te zetten. We schakelen dit in kort voor het festival of event, en schakelen het kort daarna uit, zodat we geen apparaten volgen wanneer dat niet nodig is.
 4. Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).
 5. Om uw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan uw toegankelijkheidsvereisten, waar specifiek vereist en uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven.

Met wie we uw gegevens delen & waarom

 • Partners van Weerdse Bierfeesten die diensten voor ons leveren zoals marketing, ticketing en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Uw Keuzes & Rechten

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze als volgt intrekken.
 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kunt u uw accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij u sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor u doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als u zich wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kunt u de instellingen op uw toestel wijzigen of uw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet u de instellingen van uw browser gebruiken.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kunt u uw accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor u doen
U hebt ook rechten over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben.
 • Het recht om door u verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien u een account bij ons heeft, kunt u dit ook doen door in te loggen en uw informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over u nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.
Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve met ons contact info@weerdsebierfeesten.be. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. Je gegevens worden niet met partijen buiten de EU gedeeld.

Vragen en feedback

Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy: info@weerdsebierfeesten.be

Er is ook de Autoriteit Persoonsgegevens, hoewel we u aanmoedigen om ons eerst te laten proberen u te helpen.